• banner_news.jpg

Zawod aýna şkafynyň ekrany Hytaý öndürijileri we üpjün edijileri |OYE

Zawod aýna şkafynyň ekrany Hytaý öndürijileri we üpjün edijileri |OYE

Gysga düşündiriş:

Bularýagdaýlary görkeziňdükany görkezmek üçin ulanylýar.Olaryň sazlanyp bilinýän tekjeleri bar we dürli ululykdaky önümlere laýyk üýtgedilip bilner.Bu aýratynlyk, gol beýsbol ýaralary, heýkeller, uly akril kölegeli gutular we beýleki gymmatly eserler ýaly has uly zatlary ýerleşdireninde möhümdir.Bu aýna şkaflar, heýkeljikler, kollektiwler we esbaplar giňligi sazlap biler!Ak reňk islendik gurşaw bilen üznüksiz birleşdirilip, islendik sergi meýdançasy üçin has çylşyrymlylygy üpjün edýär!

Maslahat berilýän önümler:Şaý-sepleriň görkezilmegi

Kategoriýalar:Görkeziş hadysasy,Kollektiwler üçin mysal görkeziň


 • :
 • :
 • :
 • :
 • Önümiň jikme-jigi

  Kompaniýanyň maglumatlary

  Material we ussatlyk

  Müşderi düşündiriş

  Haryt bellikleri

  Bu displeý şkaflarynyň ini 400mm we aýna çyzyklaryň gereksiz hereketiniň öňüni almak üçin rezin ýassyklara ýerleşdirilen (3) tekjesi bar.Bu dükan enjamlarynda gymmat harytlaryň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin gulplanan gapylar bar we ekranda önümleri ýa-da zatlary çalt çalşyp biler!Topokarda dört çyra, gapdalda alty çyra bar.Aşakdaky gapylary bolan ullakan şkaflar kärhanalar üçin zatlary üýtgetmek üçin amatly.


  1. Ölçegi: 1000X400X1980mm
  2. Reňk: Kümüş
  3. Saklanylýan ýer: 521mm, Tempered aýna, üç 7.1mm, sazlanylýan aýna tekjeleri
  4. Iň ýokary MR16 yşyk çyralary (6200K), alty gapdal çyralar
  5. Gulply, plastik aýakly iki halkaly aýna gapy
  6.Haljoy iň ýokary ýeňil enjamlar, “Meanwell” LED sürüjisi
  7.Her Sigle Plece aýratyn agaç sandykda gowy gaplanýar, ippingük daşamakda ygtybarly
  8.Design we dükan vitrinini we söwda köşk önümçiligi
  9.Oye bilen dörediň, Oye tarapyndan ýasaldy
  10.Gowy hil we jeza beriji
  11.Everythinghli zat Zawodda öňünden gurlupdyr, Aljakdygyňyzy ulanmaga taýýar
  12.Kustom dizaýnlary hoş geldiňiz, Dizaýnerlerimiz, islegiňize görä 3d görkeziş we inerener çyzgylaryny edip bilerler
  Kollektorlar üç sany 7.1 mm sazlanyp bilinýän aýna tekjeleri OYE bilen görkezilýär

  Çalt Jikme-jiklikler

  Marka ady: OYE
  Model belgisi: W-1000
  Reňk: Kümüş
  Material: Temperli aýna
  Yşyk: Zolak çyrasy
  Funksiýa: Dükanyň displeýi
  Töleg: T / T.
  Görnüşi: Gatyň hemişelik displeý bölümi
  Stil: Enjamlary görkeziň
  Ulanylyşy: Kollektorlar
  Arza: Söwda ekrany
  Aýratynlyk: Gulply

  Önümiň beýany

  OYE önümleri barada has giňişleýin öwreniň

  youth@oyeshowcases.com

  Ekranyň gapagy üçin suratlar • Öňki:
 • Indiki:

 • 详情 页 _03

  详情 页 _04

  详情 页 _05

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň