• banner_news.jpg

6 aýna tekjeli şaý-sepler, lomaý satyjy |OYE

6 aýna tekjeli şaý-sepler, lomaý satyjy |OYE

Gysga düşündiriş:

Bulardispleý şkaflaryny saklaňislendik gurama moda displeýini üpjün etmek üçin niýetlenendir.Buşaý-sepler aýna displeýiköp sanly displeý elementleri üçin uly ýer görkezýär.Bu iki gapy dükanynyň displeýleri şaý-sepleri, geýimleri, aýna gap-gaçlary, kameralary, jübi telefonlaryny, kosmetika önümlerini görkezmek üçin ýeterlik ýer berýär!Aýnaşaý-sepler şkaflarydükanyň içinde durnukly bolmagy üçin esas bilen üpjün edilýär.goşmaçadispleý halatlaryny saklaň, çözmek üçin iş stoly kompýuterleriniň ýaýramagy bar!Bu displeý ünsi talap edýän adaty zatlar üçin dogry.

Maslahat berilýän önümler:Bölek satuw displeýi

Kategoriýalar:Görkeziş hadysasy,Kubok görkeziş hadysasy


 • Ölçegi:900X400X2400mm
 • MOQ:10 sany
 • Locationerleşýän ýeri:Hytaý
 • LOGO:OYE
 • Önümiň jikme-jigi

  Kompaniýanyň maglumatlary

  Material we ussatlyk

  Müşderi düşündiriş

  Haryt bellikleri

  Bu adataýna displeýmyhmanyň isleýşi ýaly köp gatly dizaýna eýe.Uly sowgatlary we nusgawy awtoulaglary görkezýärdi.Ululygy hakda asla alada etmeli däl.Sebäbi bäş tekjäni sazlap bolýar.Önümiň ululygyna laýyk geler we önümiňizi sarp edijileriň öňünde alarlar.Topokarda 3 çyra, gapdalda jemi 7 çyra bar.Bu hili yşyklandyryş, önümiň ýagtylygyny doldurmak üçin ýeterlikdir.LED yşyklaryň ulanylmagy ekologiýa taýdan arassa we energiýa tygşytlaýjy bolup biler, bu diňe bir hapalanmagy azaltman, islegi hem kanagatlandyrýar.

  Çalt Jikme-jiklikler

  Marka ady: OYE
  Model belgisi: AMA-01
  Reňk: Gara
  Material: Temperli aýna
  Yşyk: Zolak çyrasy, gapdal çyra
  Funksiýa: Dükanyň displeýi
  Töleg: T / T.
  Görnüşi: Gatyň hemişelik displeý bölümi
  Stil: Enjamlary görkeziň
  Ulanylyşy: bölek, şaý-sepler
  Arza: Söwda ekrany
  Aýratynlyk: Gulply

  Önümiň beýany

  Bu önüm üçin wideolar

  1. Ölçegi: 900X400X2400mm
  2. Reňk: Gara
  3.Temperli aýna
  4.6 aýna tekjeler
  5. Topokarda dört çyra, gapynyň ýokarsynda bir yşyk çyrasy bar,we ykjam gollanma demir ýoly bilen tagtanyň her gatynyň töwereginde LED yşyk çyralary
  6. Arka tarapy açyk gara tagta
  7.Her Sigle Plece aýratyn agaç sandykda gowy gaplanýar, ippingük daşamakda ygtybarly
  8.Design we dükan vitrinini we söwda köşk önümçiligi
  9.Oye bilen dörediň, Oye tarapyndan ýasaldy
  10.Gowy hil we jeza beriji
  11.Everythinghli zat Zawodda öňünden gurlupdyr, Aljakdygyňyzy ulanmaga taýýar
  12.Kustom dizaýnlary hoş geldiňiz, Dizaýnerlerimiz, islegiňize görä 3d görkeziş we inerener çyzgylaryny edip bilerler
  OYE 6 aýna tekjeli şaý-sepler

  Şeýle hem halap bilersiňiz

  youth@oyeshowcases.com

  Ekranyň gapagy üçin suratlar


  https://www.oyeshowcases.com/jewelry-glass-display-case-with-6-glass-shelves-oye-product/

  https://www.oyeshowcases.com/jewelry-glass-display-case-with-6-glass-shelves-oye-product/

  https://www.oyeshowcases.com/jewelry-glass-display-case-with-6-glass-shelves-oye-product/


 • Öňki:
 • Indiki:

 • 详情 页 _03

  详情 页 _04

  详情 页 _05

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň